Huren - Nieuw Wede

Nieuw Wede
Gemeenschappelijk wonen van 55 plussers
Ga naar de inhoud

Huren

Huurwoningen bij Nieuw Wede


De 5 tweekamer woningen en 20 driekamer woningen zijn sociale huurwoningen.

De rijksoverheid heeft m.b.t. de maximale huur van toe te wijzen woningen, waarbij sprake is van  een sociale huurwoning, de grens gesteld op € 720,42 in 2019. Het gaat hier om kale huur.  Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en  licht.

Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn. Is uw huur hoger? U kunt dan de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen. M.i.v. 1 oktober 2015 wordt de WOZ waarde betrokken bij de berekening van het punten aantal. Op basis van deze puntentelling is de huur per 1 juli 2019 voor een tweekamer woning € 726 en voor een driekamer woning € 785

Portaal hanteert een streefhuur van 80%. Dat betekent dat bij Nieuw Wede de huur voor een tweekamer woning rond de € 581 is en voor een driekamer woning rond de € 628 is.


Toewijzingsgrens
  • Woningcorporaties moeten ten minste 80 procent van de vrijkomende  sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot  38.035 euro.
  • Maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen  worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot 42.436 euro.
  • Maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen corporaties vrij toewijzen.


Maximale huurverhoging per 1 juli 2019

Woningcorporaties mogen hun huren in 2019 gemiddeld met maximaal 2,6 procent verhogen.

Sinds 2017 geldt de huursombenadering.

Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van  corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie +  1 procent. In 2019 is dat 2,6 procent (1,6 procent inflatie + 1  procent).

Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee.

Portaal gaat voor Nieuw Wede 1,6% gebruiken.
Heeft u een vraag voor de huurderscommissie,
klik hier


Webmaster: Bob Ramak
Terug naar de inhoud