Huren - Nieuw Wede

Nieuw Wede
Gemeenschappelijk wonen van 55 plussers
Ga naar de inhoud

Huren

Huurwoningen bij Nieuw Wede


De 5 tweekamer woningen en 20 driekamer woningen zijn sociale huurwoningen.

De rijksoverheid heeft m.b.t. de maximale huur van toe te wijzen woningen, waarbij sprake is van  een sociale huurwoning, de grens gesteld op € 710,68 in 2015. Het gaat hier om kale huur.  Dat wil zeggen: huur zonder servicekosten en kosten voor gas, water en  licht.

Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn. Is uw huur hoger? U kunt dan de verhuurder vragen om de huur te verlagen. Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen. M.i.v. 1 oktober 2015 wordt de WOZ waarde betrokken bij de berekening van het punten aantal. Op basis van deze puntentelling is de huur per 1 juli 2018 voor een tweekamer woning € 715 en voor een driekamer woning € 772

Portaal hanteert een streefhuur van 80%. Dat betekent dat bij Nieuw Wede de huur voor een tweekamer woning rond de € 572 is en voor een driekamer woning rond de € 618 is.


Toewijzingsgrens
  • Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 41.056 euro.
  • Per 1 januari 2018 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.798 euro.
  • Van de vrijkomende sociale huurwoningen kan dus ten hoogste 10 procent worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.798 en 41.056 euro.


Maximale huurverhoging per 1 juli 2018

De maximale huurverhoging is per 1 juli 2018 is maximaal 3,9% voor huishoudens met een inkomen tot en met € 41.056 (en de van de inkomensafhankelijke huurverhoging uitgezonderde huishoudens, zie hieronder)

en 5,4% voor huishoudens met een inkomen boven € 41.056.

Het is nog niet bekend welk percentage Portaal gaat gebruiken.


Nieuw is ook dat huishoudens met een of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt vanaf 2017 van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging zijn uitgezonderd (voor hen geldt de maximale huurverhoging van 3,9%, ongeacht de hoogte van hun huishoudinkomen).


Heeft u een vraag voor de huurderscommissie,
klik hier


Webmaster: Bob Ramak
Terug naar de inhoud