Kennismaking - Nieuw Wede

Nieuw Wede
Gemeenschappelijk wonen van 55 plussers
Ga naar de inhoud

Kennismaking

De kennismaking en de wachtlijst


Wie zich aangetrokken voelt tot onze woongemeenschap, kan zich middels een online formulier als belangstellende melden. Afhankelijk van de situatie kan dan eerst een oriënterende afspraak worden gemaakt met een van de leden van de kennismakingsgroep (KMG), of direct worden gestart met het kennismakingstraject.


In dit traject gaat het er om dat gedurende een bepaalde periode en middels verschillende activiteiten bekeken kan worden of het over en weer ”klikt”, m.a.w. of u zich met en bij ons thuis voelt en wij met u.

Wanneer het klikt, komt u op een wachtlijst van wisselende lengte.

De minimum leeftijdgrens voor aanmelding is 55 jaar, de maximum leeftijd 68 jaar.
U kunt maximaal drie jaar op de wachtlijst staan en tot en met 70 jaar hier komen wonen.


Voor meer informatie over het kennismakingstraject
klik hier

Wilt u een kennismakingsgesprek
klik hier

Voor de huurinformatie
klik hier

Webmaster: Bob Ramak
Terug naar de inhoud