Kennismakingsprocedure

Wachtlijst belangstellenden weer open.

U kunt zich weer aanmelden als belangstellende(n) voor wonen in Nieuw Wede.

Aanmelden kan vanaf 55 tot en met 68 jaar. Bij aanmelding van een stel telt de leeftijd van de jongste partner.

Als start van de kennismakingsprocedure vindt in september een voorlichtingsbijeenkomst plaats.

U krijgt hiervoor een uitnodiging. We willen voor deze bijeenkomst hooguit tien mensen uitnodigen.


Daarna besluit de KMG met wie we verder gaan. Dit wordt een individuele kennismaking met 3 leden van de KMG.

In geval van afwijzing wordt dit de betrokkene schriftelijk meegedeeld.