Kennismakingstraject - Nieuw Wede

Nieuw Wede
Gemeenschappelijk wonen van 55 plussers
Ga naar de inhoud

Kennismakingstraject

Het kennismakingstraject:

U meldt zich via het contactformulier op de website aan bij een van de leden van de KMG. Deze neemt dan via de mail contact met u op en checkt o.a. of het gaat om een eerste oriëntatie of daadwerkelijke wens voor een kennismakingsgesprek. In het laatste geval wordt u zo nodig verzocht nog extra informatie over de eigen situatie en motivatie te sturen. Aanmelden kan vanaf 55 tot en met 68 jaar. Bij aanmelding door een echtpaar telt de leeftijd van de jongste partner

Vervolgens kunt u worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met 3 leden van de KMG. Dit gesprek leidt tot een besluit over al dan niet voortzetten van de kennismaking, zowel door uzelf als door de KMG.

Indien de kennismaking wordt voortgezet volgt een uitnodiging voor kennismaking met een grotere groep (10) bewoners én 1 of 2 leden van KMG. Leidt dit gesprek tot een positief besluit, dan bent u in principe toelaatbaar bevonden tot Nieuw Wede. U komt op de voorlopige wachtlijst, krijgt beperkte toegang tot de interne website en er kan gestart worden met het vervolg van het kennismakingstraject.

U ontvangt dan eerst een uitnodiging voor een bewonersoverleg op maandagochtend zodat u kennis kunt maken met de hele bewonersgroep. Daarna volgen uitnodigingen voor 5 of 6 gezamenlijke activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijd, koffiedrinken, borreluurtje.  Gedurende deze periode van ongeveer drie maanden wordt een van de bewoners uw contactpersoon.

Na verloop van deze periode én bijwonen van voldoende verschillende gelegenheden wordt in een maandagmorgen overleg  besloten of u in Nieuw Wede kunt komen wonen en dus op de definitieve wachtlijst kunt worden geplaatst.  U bent vanaf nu aspirant-bewoner.

Als aspirant bewoner gaan we ervan uit dat u regelmatig contact met ons blijft onderhouden middels deelname aan diverse activiteiten. Soms ontvangt u hiervoor een uitnodiging maar u kunt ook zelf via de website hiervoor het initiatief nemen. Zo nodig neemt een lid van de KMG gericht contact met u op, om op de hoogte te blijven van uw situatie.

Bij vrijkomen van een appartement geldt de volgorde van de wachtlijst.

Webmaster: Bob Ramak
Terug naar de inhoud