Meteen naar de inhoud

Kennismaking wel

Vanaf 55 t/m 68 jaar kunt u zich voor een nadere kennismaking met Nieuw Wede aanmelden via het kennismakingsformulier. Dit formulier komt terecht bij een lid van de kennismakingsgroep van Nieuw Wede. Deze neemt contact met u op.

We hebben voldoende mensen op de wachtlijst voor een koopwoning. Daarom kunt u zich alleen maar aanmelden voor een huurwoning

Tijdens de kennismakingsprocedure maakt u stapsgewijs kennis met woongemeenschap Nieuw Wede. In die periode kunnen zowel bewoners als belangstellenden elkaar beter leren kennen door mee te doen aan activiteiten. Na verloop van tijd volgt een stemming en is plaatsing op de wachtlijst mogelijk. Kandidaten op de wachtlijst blijven deelnemen aan activiteiten.

Uitsluitend kandidaten die ook daadwerkelijk willen komen wonen bij het vrijkomen van een appartement, komen op de wachtlijst. Wij kunnen nooit zeggen hoe lang de wachttijd is, wij weten immers niet wanneer wij afscheid moeten nemen van een bewoner. Kandidaat-bewoners kunnen tot en met 70 jaar op de wachtlijst blijven staan.

Het is van belang dat u op de hoogte bent van de statuten, het huishoudelijk reglement het reglement voor bewoners de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en de grenzen voor inkomen bij sociale huur. Deze verschaffen veel relevante informatie; goed doorlezen kan teleurstellingen voorkomen.